crosssearch

Albánie - tajuplným Balkánem k ryzímu drahokamu východu

Poznávací zájezdy, Albánie

Albánie, směsice křesťanství a islámu, neuvěřitelné kontrasty dob dávno i nedávno minulých, horská údolí a obyčejný život balkánského venkova, kde hodnoty žití stále zůstávají na svém prapůvodním místě a patrně ještě dlouho zůstanou.

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Albánie - tajuplným Balkánem
k ryzímu drahokamu východu

1. - 2. den zájezdu Odjezd z ČR, tranzit přes Srbsko do Černé Hory, dopoledne turistika v PROKLETÝCH HORÁCH (Prokletije) v okolí Plavského jezera, nocleh v podhorském městečku na úpatí pohoří Visitoru.


3. den zájezdu Oblast METOHIJE (západní Kosovo), PEĆ návštěva městečka, případně komplexu PEĆSKÉHO PATRIARCHÁTU. Podél úpatí Prokletých hor do DEČANSKÉHO MONASTÝRU, rozsáhlý cyklus fresek, kosovské město PRIZREN, turecká čtvrť, přejezd na území Albánie, nocleh v zapomenutém středisku BAJRAM CURRI, krásná poloha, kulisa horského velikánu Jezerca, jednoduché ubytování, ale skvělá strava.


4. den zájezdu Brzké vstávání (v 5.00 h.), plavba po řece DRIN z Fierzë do KOMANU, zátoky, útesy, vodopády, odpoledne návštěva pozůstatků pevnosti ROZAFAT u SKADARU (Shkodra), překrásné výhledy do okolí, nocleh ve městě.


5. den zájezdu Rovinatá střední Albánie, LEZHE, zde je pohřben albánský národní hrdina Skanderbeg, KRUJË, zde navštívíme jeho hradní baštu, DRAČ (Durres), městské hradby z dob byzantské říše a monumentální amfiteátr z 2. st. n. l., BERAT, nejstarší a nejkrásnější albánské město, byzantsko-slovanská citadela, mešity a kostely v dolním městě, ubytování.


6. den zájezdu Cesta k moři, navštívíme APOLLONII, zbytky starověkého korintského města s chrámem boha Apollóna, moře, krátké koupání a ALBÁNSKÁ RIVIÉRA, vyjedeme do průsmyku LLOGARE (1058 m n. m.), pokračujeme do malebné vesničky DHËRMI a dále krajem zemních pyramid až k HIMARË, přímořské letovisko, zbytky pevnosti Aliho Paši. V PALERMSKÉM ZÁLIVU nedaleko QEPARA shlédneme ponorkovou základnu a pevnost Aliho Paši Tepelenského.


7. den zájezdu GJIROKASTRA, památková rezervace, historické centrum, pevnost s muzeem vojenství a věznicí, mešita, medresa, starý bazar, etnografické muzeum, kde se narodil E. Hoxha. BUTRINT, návštěva archeologického areálu, SARANDË, přímořské letovisko, promenáda, na závěr vyvěračka MODRÉ OKO, výjimečný podzemní pramen.


8. den zájezdu Údolí řeky Vjosë, PËRMET, malebné městečko, turist. vycházka do vesnice KAMNIK poblíž prehistorické lokality.


9. den zájezdu Město KORÇA, albánská „Paříž“, VOSKOPOJA, pravoslavný klášter a chrámy, odpoledne turistika ke skalním jezírkům v NP DRENOVË. Nocleh opět ve vesničce Mborja nedaleko Korče.


10. den zájezdu Přejezd k OHRIDSKÉMU „MOŘI“, rybářská vesnice LIN, vykopávky s antickými mozaikami, relax a koupání v jezeře, přejezd do OHRIDU v Makedonii, prohlídka města, nocleh u jezera v NP MAVROVO.


11.-12. den zájezdu TETOVO, stará turecká Pestrá mešita, turistika na Popově Šapce v ŠAR PLANINĚ. Odpoledne odjezd do ČR.

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000