crosssearch

Albánie - perla Balkánu

Poznávací zájezdy, Albánie

Mimořádná kombinace pobytového a poznávacího zájezdu s ubytováním na břehu Valonského zálivu. Všechna slavná místa a významné památky budeme mít doslova na dosah ruky a užijeme si koupání a pláží Valonského zálivu.

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Albánie - perla Balkánu

1.-2. den zájezdu Odjezd z ČR, tranzit do Chorvatska, zastávka v DUBROVNÍKU, odpoledne přejezd do Černé Hory, ubytování.


3. den zájezdu Přejezd do Albánie, výstup na pevnost Rozafat u Skadaru (Shkodra), výhledy na soutok tří řek a Skadarské jezero, KRUJ, městečko spjaté s osobností velkého vojevůdce a národ. hrdiny Georgi Kastriotiho Skanderbega, sídelní hrad, bazar, dervišský klášter. Večer příjezd do hotelu, ubytování ve Valonské zátoce, kouzelné výhledy na ostrůvek Sazan a Karaburunský poloostrov.


4. den zájezdu Pobyt u moře, podvečerní VALONA (Vlorë), mešita Muradia, muzeem albánské nezávislosti, náměstí Vlajky, Památník nezávislosti, panoramatické výhledy na město.


5. den zájezdu Výlet do města "Tisíce a jednoho okna", BERAT, horní „bílé město“, byzantské kostelíky, slavné muzeum ikon malíře Onufriho a jeho školy, dolní Staré město, mešity, křesťanská čtvrť Gorica. Odpoledne pravoslavný klášter Ardenica, vykopávky antické lokality Apollonie, chrám boha Apolóna, středověký klášter Panny Marie. V případě uzavření kláštera, variantně antický areál Orikum, který se zařadí do 7. dne.


6. den zájezdu Panoramatické pobřeží Albánské riviéry, výlet místními mikrobusy (cca 15 €), QEPARA u Palermského zálivu, ponorková základna, pevnost Aliho Paši Tepelenského, DHËRMI, romantická vesnička s řeckou menšinou, kostelíky, zemní pyramidy, olivové háje, malebná scenérie, HIMARË, přímořské letovisko.


7. den zájezdu Turistika v NP v Llogarském průsmyku, výstup na horu Athanasi, výhledy na Otrantský průliv mezi Itálií a Albánií, případně procházka do „Caesarovy soutěsky“, v místních restauracích můžete ochutnat vynikající skopové na rožni. Návrat na hotel, pobyt u moře, koupání.


8. den zájezdu TStarobylá GJIROKASTRA, město bílých střech, majestátní hrad, typická jihoalbánská architektura, TEPELENË, rodiště Aliho Paši Tepelenského.


9. den zájezdu Fakult. lodní výlet z Valony na poloostrov Karaburun (cca 25 Eur, dle počtu účastníků), odlehlé pláže, čarovné jeskyně, mj. jeskyně piráta Haxhi Aliu, skalní útes Grama. V případě nepříznivých podmínek pro uskutečnění výletu možnost výletu do okolí, středověký klášter Zvërnec na ostrůvku uprostřed laguny Narta a hrad Kanine za Valonou (cca 10 Eur,dle počtu účastníků).


10. den zájezdu Odjezd, krátká návštěva města DRAČE (Durrës), antický amfiteát, TIRANA, Skanderbegovo náměstí, náměstí Matky Terezy, Ethem Begova mešita, Národní muzeum s bohatými sbírkami, odjezd do Černé Hory, ubytování.


11.-12. den zájezdu Zastávka v KOTORU, odpoledne odjezd do ČR.

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000