crosssearch

Albánie, Makedonie a Sarajevo

Poznávací zájezdy, Albánie

Navštivte s námi Makedonii a Albánii. Divoká a nespoutaná krása přírody, čistého moře a hor si podmaní každého milovníka dokonalé romantiky. Poznejte veškeré přednosti těchto zajímavých zemí, které slibují neopakovatelné zážitky.

Zobrazit termíny a ceny

Popis hotelu

Albánie, Makedonie a Sarajevo

1.den zájezdu Odjezd v brzkých ranních hodinách. Příjezd na ubytování do Sarajeva, hlavní město Bosny a Hercegoviny.


2.den zájezdu Dopoledne věnujeme prohlídce SARAJEVA. Město budované za tureckého panství, nesoucí si dědictví orientálního koloritu, patří k nejhezčím evropským hlavním městům a hostilo i zimní olympiádu v roce 1984. V historickém centru města objevíme bývalou radnici stavěnou našimi krajany a novorenesanční Národní divadlo, Latinský most z roku 1565 i místo, odkud vystřelil Gavrilo Princip na následníka trůnu Františka Ferdinanda d‘Este. Samozřejmě také uvidíme významné muslimské památky, mešity Aliho a Gazi Husreva z 16. stol., tržiště Baščaršija, kryté tržiště Pezistan, Brusa, rovněž pravoslavný kostel Svati Arhangel, římskokatolickou katedrálu i starou a novou synagogu. Při projížďce uvidíme také olympijský stadion i válečný hřbitov. Odpoledne budeme pokračovat v cestě přes Černou Horu a večer přijedeme do albánského města Shkodër (česky Skadar), kde se ubytujeme.


3.den zájezdu Dopoledne navštívíme pevnost ROZAFAT, která se majestátně tyčí nad městem Skadar. Strategické místo 130 m nad hladinou moře u soutoku řek Drina, Kira a Buna bylo podle vykopávek osídleno už v době bronzové. Později si zde Illyrové postavili pevnost, kterou pak osídlili Benátčané a Turci. Všechny tyto národy se podepsaly na architektonickém vzhledu pevnosti, ze které se dodnes bohužel dochovaly jen rozvaliny. Z nich je však pěkný výhled na město i na Skadarské jezero hraničící s Černou Horou. V areálu dnes najdeme pobořený kostel, mohutné hradby, skladiště, vězení i hradní muzeum s restaurací. Nedaleko citadely se nachází Olověná mešita z 18. století. Místní legenda praví, že původní pevnost dostala své pojmenování podle ženy, která je zde zazděna. Tou měla být manželka jednoho z bratrů, který pevnost stavěl. Odpoledne se přesuneme do hlavního města Tirana. Po cestě se zastavíme ve starobylém městě KRUJA, kde navštívíme hrad, kde žil a bojoval proti Turkům národní hrdina Albánie, Skanderbeg. Při podvečerní procházce po centru města TIRANA se seznámíme s dějinami a hlavními zajímavostmi města. Ubytování.


4.den zájezdu Po snídani navštívíme město DURRËS – česky Drač s monumentálním amfiteátrem, který byl postaven v 1. století a v současnosti usiluje o zápis na Seznam památek UNESCO. Při návštěvě města se také podíváme na archeologické muzeum a na jeho historické centrum. Poté přejedeme do města BERAT, které leží v centrálně-jižní části Albánie. Město je také nazýváno Albánský Bělehrad, je nejstarším a nejkrásnějším albánským městem a je zapsáno v seznamu kulturního dědictví UNESCO. Dělí se na horní (opevněné) město s převážně křesťanským obyvatelstvem, rušné dolní město obývané muslimy a další křesťanskou čtvrť na druhé straně řeky. Berat je oblíbeným cílem výletů pro svoji romantickou polohu i pro řadu památek (kostelíků, mešit i světských staveb) spojených s oběma náboženstvími. V pozdním odpoledni pak zamíříme k albánské riviéře, kde poblíž města Vlora ve Valonském zálivu budeme ubytováni. . 5.den zájezdu Výlet do města GJIROKASTËR, do města bílých střech s majestátním hradem a překrásnými domy, typickými pro jihoalbánskou architekturu. Malebné město je na seznamu UNESCO, navštívíme zde hrad i etnografické muzeum, původně rodný dům diktátora Envera Hodži. Na zpáteční cestě se zastavíme v městě TEPELENË, v rodišti svébytného Ali paši tepelenského, známého i z románu hrabě Monte Christo. Návrat na ubytování poblíž města Vlora.


6.den zájezdu Dopoledne, ještě v Albánii, navštívíme jednu z význačných albánských archeologických lokalit v kraji Fier, jedná se o pozůstatky starověkého města APOLLÓNIA, antické město založené již v 6. století př.n.l.řeckými osadníky bylo význačným přístavem a střediskem vzdělanosti, v době římské dokončoval zde své vzdělání i pozdější první římský císař Augustus. Součástí památkového komplexu je i pravoslavný klášter ze 14. století. Po prohlídce Apollónie budeme směřovat k Ohridskému jezeru do Makedonie, jednomu z nejstarších jezer na světě (spolu s Bajkalem, Titicacou a Tanganikou). Budeme mít možnost ochutnat věhlasné korány (ohridské pstruhy), kteří žijí v jezerních průzračných vodách, v rybářské vesničce LIN, kde se také nachází vykopávky s antickými mozaikami. Odjezd do makedonského Ohridu, kde se ubytujeme.


7.den zájezdu Den strávíme v OHRIDU. Možnost plavby po Ohridském jezeře ke klášteru sv. Naoma. Odpoledne se vrátíme do Ohridu, místa kde působili sv. Kliment a Naom, žáci sv. Cyrila a Metoděje. Navštívíme katedrální chrám sv. Sofie, malý kostelík sv. Jana Kaneo postavený na útesu nad Ohridským jezerem a nově obnovený kostel sv. Klimenta a sv. Pantelejmona. V kostele sv. Bohorodičky uvidíme velmi vzácné fresky. Budeme mít také možnost vykoupat se v jezeře a večer se projít po promenádě. Návrat na ubytování v Ohridu.


8.den zájezdu Ráno se už vydáme na cestu k domovu. Krátká zastávka v hlavním městě Makedonie SKOPJE. Projdeme se přes slavný kamenný most a náměstí Makedonia s památníkem Alexandra Velikého a cara Samuela. Prohlédneme si rodný dům Matky Terezy, kostely sv. Klimenta a sv. Spasitele a také tržiště Bitbazar. Poté už budeme projíždět Srbskem, Maďarskem a Slovenskem.


9.den zájezdu Návrat do ČR v ranních hodinách a dále dle míst nástupů.

 

Přehled termínů

Seřadit podle: data | ceny
Všechny zájezdy do tohoto hotelu jsou již vyprodány. Zobrazit aktuální nabídku do DALŠÍCH HOTELŮ »

Z nabídky dalších hotelů

Chci nabídky lastminute
Máte dotazy? zavolejte nám      777 080 000